Yrkesutbildning lockande exportvara

Utbildningsstyrelsen undervisningsråd Hanna Autere definierar export av utbildning över Finlands gränser som all verksamhet som säljer, utvecklar kompetensen och eftersträvar vinst. Hon anser att yrkesutbildningen i Finland kan tillgodose kundens behov och vara en tjänsteleverantör att räkna med på marknader med konkurrens.

Utbildningsexportens volym borde tredubblas

– Utbildningsexporten består av bland annat försäljning av examina och examensdelar, konsultation, omfattande utvecklingstjänster samt läromaterial och tillhörande lösningar för lärandemiljöer, berättar Autere.

– Tjänsteprodukter kan vara bland annat experttjänster för utveckling av utbildningen, yrkespedagogisk lärarutbildning, studiebesök, fortbildning, utbildning som förbereder för examina och utbildningsbevis.

Autere uppskattar att den finländska utbildningsexportens värde uppgick till 280 miljoner euro 2016. För att utbildningsexporten ska bli en nationellt betydelsefull exportsektor borde volymen alltså mångdubblas de närmaste åren.

I framtiden krävs digitala lösningar, lokala partner och lokaliseringsexpertis under de olika stadierna av försäljning, marknadsföring och utbildning. I Finland måste man utveckla lösningar som kan kopieras, som stödjer yrkesutbildning oavsett tid och plats både i hemlandet och utomlands.

Mervi Jansson, Omnia Education Partners.

Försökstillstånd för export av fristående examina

Den finländska yrkesutbildningen på andra stadiet erbjuder utmärkta möjligheter till utbildningsexport, bedömer Mervi Jansson, verkställande direktör vid Omnia Education Partnerships (OEP) Oy. Orsaken till det är att den finländska yrkesutbildningen på andra stadiet är av hög kvalitet, utgår från arbetslivet och erbjuder studievägar som lämpar sig för olika livssituationer. Något motsvarande övergripande system finns enligt Jansson inte i något av målländerna för utbildningsexporten.

OEP är en av pionjärerna inom exporten av den finländska yrkesutbildningen. Bakom företaget, som grundades 2016, ligger utbildningssamkommunen Omnia, Savon Koulutus Oy, Suomen Yrittäjäopisto Oy samt Kyrkans Utlandshjälp.

– De senaste åren har man nått viktiga milstolpar inom utbildningsexporten. Sådana har varit bland annat beslutet om yrkesutbildningsreformen med tillhörande lagstiftningsreform och försökstillståndet att inleda export av fristående examina, berättar Jansson.

Den största omvälvningen kommer att ske 2018, när den nya lagen om yrkesutbildning träder i kraft. Den nya lagen avlägsnar begränsningar och öppnar vägen för att sälja alla yrkesexamina och delar av examina och utbildning utanför EU och EES-området.

Finlands nationella lagstiftning och kraven på yrkesskicklighet i examina gör det för närvarande omöjligt att sälja examina. Man kan öka utbildningsexportens volym genom att sälja examina.

Utöver utbildningsanordnarna har många samarbetspartner, såsom Utvecklingsföreningen för yrkeskunnande AMKE rf, Skills Finland rf, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ, Utbildningsstyrelsen samt undervisnings- och kulturministeriet, deltagit i projekt som främjar exporten av yrkesutbildning i Finland.

Utbildningsexportorder från Saudiarabien

Färska exempel på utbildningsexporten finns redan. Jansson lyfter fram en order från Saudiarabiens undervisningsministerium. År 2017 skickade Saudiarabien 115 lärare till Finland för att bekanta sig med grundskolans undervisningsmetoder i Åbo, Tammerfors, Joensuu och Esbo. Den största delen av lärarna anlände med sina familjer, så totalt bestod gruppen av mer än 400 personer.

Utbildningssamarbetsavtalet ingicks av Finland University, Helsingfors universitet och Omnia Education Partnerships (OEP) tillsammans med Saudiarabiens undervisningsministerium.

Finland och Saudiarabien har samarbetat redan tidigare, men ett så här omfattande samarbete har länderna aldrig förr haft. Den sex månader långa utbildningen inleddes i maj med en tre månader lång introduktionsperiod vid universiteten, där man studerade engelska och pedagogik.

Det egentliga arbetet med att sätta sig in i de finländska undervisningsmetoderna inleddes på hösten, när lärarna fick följa undervisningen i grundskolan och på gymnasiet i klassrummen.

Lärarna från Saudiarabien fick i uppgift att anpassa de finländska undervisningsmetoderna till skolmiljön och kulturen i Saudiarabien. Jansson berättar att Saudiarabien redan har skickat en begäran om offert på fortsatt utbildning. Projektet har också väckt intresse i de övriga länderna som ingår i Gulfstaternas samarbetsråd GCC.

I slutet av september inleddes också en utbildning som leder till yrkesexamen för arbete som teamledare i samarbete med ett företag från Saudiarabien. I årsskiftet lanseras en yrkesexamen för företagare.

Text och bild: Viestintätoimisto VCA