Reformi vahvisti yhteyttä yritysten ja oppilaitosten välillä

Ammatillisen koulutuksen uudistuksen tavoitteet ovat osoittautuneet oikeiksi. Koulutus on tuotu lähemmäs työelämän tarpeita, arvioi Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

Yhdeksi uudistuksen edistysaskeleeksi Pentikäinen mainitsee yhteyden vahvistumisen pk-yritysten ja oppilaitosten välillä.

− Oppilaitokset katsovat entistä vahvemmin pk-yrityksiin, ja yritykset entistä enemmän oppilaitoksiin. Siltoja rakennetaan, mikä on hyvä asia. Eri puolilla maata kasvava työvoimapula motivoi yrityksiä hakeutumaan entistä enemmän oppilaitoksen kanssa yhteistyöhön, Pentikäinen kertoo.

− Samaan aikaan on sanottava, että oli jo korkea aika. Meillä ammatillinen opetus on ehtinyt etääntyä paikoin liian kauaksi työelämän tarpeista. Tähän on saatava muutos, ja reformi tukee muutosta.

Yrityksissäkin on hänen mukaansa aihetta itsekritiikkiin.

− Jokaisen kannattaa miettiä asiaa pidemmällä tähtäimellä. Meillä kaikilla on velvollisuus avata ovia ja tarjota nuorille ja vanhemmillekin mahdollisuuksia päästä oppimaan. Se on tärkeää myös yritysten itsensä kannalta. Yritykset saavat osaavaa työvoimaa ja oppivat samalla itsekin.

Asenne ratkaisee

− On paljon asenteesta kiinni. Kun nuoria saa työpaikalle, oppii itsekin. Siitä on paljon kokemusta. Mieleen on jäänyt eräs savolainen yrittäjä, joka kertoi ottavansa opiskelijoita aina, kun se on mahdollista. Hän sanoi, että heistä on hyötyä ja he aina opettavat myös opettajiaan.

Pentikäinen korostaa, että ilman kunnon koulutusta ei menesty työmarkkinoilla ja syrjäytymisen riski kasvaa. Siksi koulutus on tärkeää ennen kaikkea näiden opiskelijoiden ja koko yhteiskunnan kannalta. Hän toivoo, että reformin myötä valmistuu osaajia, joilla on asenne kohdallaan, perustaidot ja halu oppia jatkuvasti uutta.

− Kuulen entistä useammin, miten tärkeä on asenne. Eräskin yrittäjä sanoi, että hän palkkaa asenteen ja antaa sitten koulutuksen. Asenteen merkitystä ei voi ylikorostaa. Tärkeää on lisäksi perustaitojen portfolio, jonka päälle on helppo oppia uutta. Elämme maailmassa, jossa jokainen meistä saa ja joutuu oppimaan uutta jatkuvasti. Jos siihen ei ole halua ja valmiutta, huonosti käy työmarkkinoilla.

Koulutus hajautuu eri paikkakunnille

Reformi mahdollistaa hänen mukaansa ammatillisen koulutuksen hajauttamisen. Opiskelija voi opiskella myös paikkakunnilla, joilla ei ole omaa ammatillista oppilaitosta.

− Tässä on mahdollisuus rakentaa yhteistyötä esimerkiksi paikkakunnan lukion kanssa. Ollaan siellä osa viikosta, ja loput työpaikalla. Näitä mahdollisuuksia ei ole juurikaan vielä hyödynnetty.

Suurimmiksi haasteiksi ammatillisen koulutuksen reformin sisäänajossa ovat Pentikäisen mukaan olleet tieto, asenne ja pelko. Asennemuutoksen saavuttamiseksi tarvitaan lisää tietoa. Tätä varten Suomen Yrittäjissä aloitti tämän vuoden alussa kaksi ammatillisen koulutuksen reformiasiantuntijaa. Terhi Haapaniemen ja Merja Paloniemen tehtävänä on viestiä aktiivisesti yrittäjiä reformin toimeenpanosta ja neuvoa käytännön asioissa. Päämääränä on tavoittaa tämän vuoden aikana 100 000 yrittäjää erilaisissa tapahtumissa.

Reformiasiantuntijat Haapaniemi ja Paloniemi on palkattu vuodeksi 2018 Suomen Yrittäjiin opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.

− Pitää voittaa pelot ja nähdä mahdollisuudet. Yhteinen tavoite on luoda sellainen ammatillinen koulutus, joka antaa valmiudet menestyä elämässä ja tehdä monipuolinen ja antoisa työura yhteiseksi hyväksi. Kun tämä muistetaan, päästään pitkälle.

− Vielä on kuitenkin liian aikaista sanoa, onko reformi onnistunut vai. Tärkeää on ymmärtää, että uudistukset eivät tule koskaan valmiiksi. Kun yksi urakka on tehty, toinen on ovella. Nyt odottaa paitsi elinikäisen oppimisen valtava haaste myös se, että meillä on yli 600 000 ihmistä ilman toisen asteen tutkintoa ja moni heistä uhkaa joutua syrjäytymiskierteeseen. Näihin pitää löytyä rohtoja.

Kuva: Markus Sommers