Herkemmät anturit työelämään

Ammatillinen koulutus on nyt yksi selkeä kokonaisuus, jossa raja-aidat nuorten, aikuisten ja työvoimakoulutuksen väliltä ovat poistuneet. Tämä tekee koulutusjärjestelmästä yrityksille helpommin ymmärrettävän ja saavutettavan, arvioi koulutusasioiden päällikkö Markku Lahtinen Helsingin seudun kauppakamarista.

Yhdenmukaistuminen vähentää byrokratiaa yritysten yhteydenpidossa koulutuksen järjestäjien kanssa ja yhteistyön etenemisen vaiheistus on yksinkertaisempaa. Koulutuksen järjestäjillä on mahdollisuus järjestää neuvontapalvelut ”yhden luukun”-periaatteella toimiviksi, jolloin niiden tarjonta on helpommin löydettävissä.

Erityisen positiivisena työelämän tarpeiden kannalta Markku Lahtinen pitää ammatillisen koulutuksen joustavuuden lisääntymistä. Tutkinnot ovat entistä laaja-alaisempia ja niitä on vähemmän. Lisäksi koulutuksen toteutusmuotojen yhdistely on entistä notkeampaa ja osatutkintojen suorittaminen helpompaa. Mahdollisuus yhdistellä osaamisalueita palvelee sekä yksilön että työelämän tarpeita.

Tietoiskukampanja yrityksille

Markku Lahtisen mielestä on oleellista saada yrityksiä osallistumaan ammatilliseen koulutukseen. Elinkeinoelämän järjestöt Kauppakamarit, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Suomen Yrittäjät järjestävät yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa kevään ja syksyn 2018 kuluessa ”10 askelta onnistumiseen” -kiertueen yli 10 paikkakunnalla. Kiertueella kerrotaan yrityksille ja työnantajille työpaikalla tapahtuvan oppimisen niille antamista mahdollisuuksista.

Koulutuksessa mukana olevan yrityspohjan laajentamista tukee myös jatkuva ympärivuotinen haku ammatilliseen koulutukseen. –Työvoimaa on nyt saatavilla entistä joustavammin ja muun muassa kesätyöt voi aiempaa paremmin kytkeä esimerkiksi osatutkintojen suorittamiseen.

Myös koulutuksen järjestäjien on Lahtisen mielestä laajennettava työelämäyhteistyössä mukana olevan henkilöstön pohjaa. Oppilaitoksilla on laaja kirjo erilaisia työelämäyhteyksiä, joista yleensä vastaavat yksittäiset opettajat omilla koulutusaloillaan ja oppiaineissaan. Reformissa on tärkeää, että kaikki opetukseen liittyvät työelämäyhteydet saadaan mahdollisimman läpinäkyviksi oppilaitosten sisällä. Tällöin opettajilla, muulla opetushenkilökunnalla ja johdolla on hyvä mahdollisuus toteuttaa yrityksille, työpaikoille ja opiskelijoille entistä asiakaslähtöisempää ammatillista koulutusta.

Uusi rahoitusmalli – herkemmät anturit työelämään

Uusi rahoitusmalli, erityisesti sen vaikuttavuusosio, kannustaa Lahtisen mukaan koulutuksen järjestäjiä tunnistamaan työelämän tarpeita.
–Vaikuttavuuselementti kannustaa käynnistämään koulutuksia, joilla on työelämässä kysyntää ja vastaavasti vähentämään sellaisia koulutuksia, joilla kysyntä hiipuu, Markku Lahtinen sanoo. Yhteistyön myötä koulutuksen järjestäjien tietotaito työelämän tarpeista kasvaa. Ajan myötä tämä säteilee myös koulutuksen sisältöön lisäten sen työelämälähtöisyyttä.

Kuvaaja Kai Filppula, Viestintätoimisto VCA Oy