Rohkeasti maailmalle

Minna Lintulahti, Oulun seudun ammattioppilaitos OSAO.

Mahdollisuus päästä kansainväliseen työssäoppimiseen motivoi opiskelijoita kielten opiskeluun ja kielten opiskelu taas lisää intoa lähteä ulkomaille, kertoo opintopäällikkö Minna Lintulahti Oulun seudun ammattiopiston Kontinkankaan yksiköstä.

Minna Lintulahden tehtäviin kuuluu yksikön pedagogiikan kehittäminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa, opetusjärjestelyjen suunnittelu ja koordinointi sekä opintojen ohjaus-, tuki- ja opintoasiainpalvelujen koordinointi yksikössä.

Ulkomaan vaihdot Kontinkankaan yksikössä tapahtuvat pääosin opintojen loppuvaiheessa. Menneen lukuvuoden aikana lähti työssäoppimisjaksoille ulkomaille noin 50 opiskelijaa.
– Innostusta riittää opiskelijoiden keskuudessa vaihtoa kohtaan ja opintojen loppupuolella tapahtuva lähtö takaa opiskelijalle riittävän ammatillisen osaamisen, kertoo Lintulahti. Hän lisää, että opiskelijalla joka halajaa ulkomaille täytyy olla opinnot hyvällä mallilla, jotta työssäoppimispaikkaa ulkomailla aletaan järjestää. Tämän on koettu myös motivoivan opiskelemaan, sillä vaihtoon vaaditaan riittävä kielitaito ja valmiudet kommunikoida kohdemaassa. Kielitaito varmennetaan haastattelulla tai kielten tunneilla.

Innostusta riittää eikä kylmiltään tarvitse lähteä

– Tärkeintä on rohkeus kommunikoida ja tulla toimeen ulkomailla, sanoo Lintulahti. Kontinkankaan opiskelijoiden joukossa suosituimpia vaihtomaita ovat Espanja, Iso-Britannia ja Saksa. Yksiköllä on valmiita ja tarkistettuja työssäoppimiskohteita ulkomailla sekä yhteistyökouluja, joihin yksikkö lähettää opiskelijoita. Näin taataan se, että työssäoppimispaikka on turvallinen ja sopiva harjoitteluun. Lisäksi maissa joissa toimii yhteistyökoulu, hankkii kyseessä oleva koulu paikan opiskelijalle.

Opiskelijat eivät myöskään lähde ihan kylmiltään matkaan, vaan käyvät läpi valmennuksen, joka valmistaa ja auttaa vaihtoon liittyvissä vaatimuksissa.

– Opiskelijat suorittavat kansainväliseen vaihtoon valmentavan valmennuksen verkossa. Siinä tutustutaan muuan muassa kohdemaahan, kieleen, kulttuuriin ja tapoihin sekä tulevaan työpaikkaan. Samoin käydään turvallisuuteen liittyviä asioita läpi monipuolisesti ja lisäksi osa tehtävistä tehdään englanniksi, kertoo Lintulahti.

Kansainvälisten asioiden vastaava valmistaa opiskelijat vaihtoon keskustelemalla ja jakamalla tietoa. Hän auttaa matkajärjestelyissä ja on linkki opiskelijan ja työpaikan välillä. Hän kirjoittaa myös opiskelijalle kaikki matkaan vaadittavat dokumentit ja sopimukset. Lähtevä opiskelija saa luettavakseen kohteessa jo aiemmin työskennelleiden opiskelijoiden raportteja, jolloin hän saa realistisen kuvan tulevasta vaihdosta. Opiskelija saa apurahan vaihtoa varten, joka kattaa matka- ja majoituskulut.

Vaihto-ohjelmasta rohkeutta kieltenkäyttöön

Kansainvälisyys ei Oulun seudun ammattiopistossa ole vain vaihtoon lähtemistä. Siellä tarjotaan jo opiskelemaan hakeutuessa kansainvälisyyspolkua, jossa on mahdollista opiskella enemmän kieliä ja vieraita kulttuureita sekä toimintatapoja. Yksikössä käy säännöllisesti opiskelijoita ulkomailta, erityisesti Saksasta ja opiskelijat voivat olla tekemisissä heidän kanssaan.

– Tärkeää on myös osallistua yksikössä tapahtuvaan toimintaan, kun kansainvälisiä vieraita on paikalla, lisää Lintulahti.

Kontinkankaan yksikön opiskelijoilla on ollut hyvät kokemuksen vaihto-ohjelmasta. He ovat kokeneet kielitaidon parantuneen ja ovat ennen kaikkea rohkaistuneet käyttämään vieraita kieliä. Opiskelijat kokevat vahvistuneensa ja rohkaistuneensa vaihdossa sekä sen avartaneen näkemyksiä, kun on voinut vertailla eri maiden työskentely- ja kulttuurieroja.
– Vaihto-ohjelmien seurauksena jotkut opiskelijamme ovat työllistyneet valmistumisen jälkeen vaihtokohteeseensa ja kynnys hakea ulkomaille koulun jälkeen töihin on tuntunut madaltuneen huomattavasti. Lisäksi informoimme opiskelijoita kesätyövaihtoehdoista, jossa lähtijä saa arvokasta työkokemusta ulkomailla, mainitsee Minna Lintulahti.

Kaiken kaikkiaan kansainvälisyyteen, kielitaidon karttumiseen ja uusiin kulttuureihin tutustumiseen suhtaudutaan Kontinkankaan yksikössä innostuneesti ja siihen kannustetaan aktiivisesti.

Teksti ja kuva: Viestintätoimisto VCA