Ammatillinen koulutus vientiveturiksi

Opetushallituksen opetusneuvos Hanna Autere määrittelee koulutusvienniksi Suomen ulkopuolelle kaiken myytävän, osaamista kehittävän ja voittoa tavoittelevan toiminnan. Hänen mukaansa suomalainen ammatillinen koulutus voi vastata asiakastarpeisiin ja olla varteenotettava palveluntarjoaja kilpailluilla markkinoilla.

Koulutusviennin volyymi tulisi kolminkertaistua

– Koulutusvienti koostuu muun muassa tutkinnoista ja niiden osien myynnistä, konsultoinnista, laajoista kehittämispalveluista sekä oppimateriaalista ja niihin liittyvistä oppimisympäristöratkaisuista, Autere kertoo.

– Palvelutuotteita voivat olla muun muassa koulutuksen kehittämisen asiantuntijapalvelut, ammatillinen opettajankoulutus, opintovierailut, täydennyskoulutukset, tutkintoihin valmistavat koulutukset ja ammatilliset sertifikaatit.

Suomalaisen koulutusviennin arvoksi Autere arvioi 280 miljoonaa euroa vuonna 2016. Jotta koulutusviennistä tulisi kansallisesti merkittävä vientisektori, volyymin tulee siis moninkertaistua lähivuosina.

Jatkossa tarvitaan digiratkaisuja, paikallisia kumppaneita ja lokalisointiosaamista myynnin, markkinoinnin ja koulutuksen toteuttamisen eri vaiheissa. Suomessa tulee kehittää monistettavia ratkaisuja, jotka tukevat ajasta ja paikasta riippumatonta ammatillista oppimista sekä kotimaassa että ulkomailla.

Näyttötutkintojen viennille kokeilulupa

Mervi Jansson, Omnia Education Partners.

Suomalainen ammatillinen toisen asteen koulutus tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet koulutusviennille, arvioi Omnia Education Partnerships (OEP) Oy:n toimitusjohtaja Mervi Jansson. Syynä on se, että suomalainen ammatillinen toisen asteen koulutus on laadukasta, työelämälähtöistä ja tarjoaa eri elämäntilanteisiin sopivia koulutuspolkuja. Vastaavaa kokonaisvaltaista järjestelmää ei Janssonin mukaan koulutusviennin kohdemaissa ole.

OEP on yksi suomalaisen ammatillisen koulutuksen koulutusviennin pioneereista. Vuonna 2016 aloittaneen yhtiön taustalla ovat Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Savon Koulutus Oy, Suomen Yrittäjäopisto Oy sekä Kirkon Ulkomaanapu.

– Viime vuosina koulutusviennissä on saavutettu tärkeitä virstanpylväitä. Näitä ovat olleet muun muassa päätös ammatillisen koulutuksen reformista lainsäädäntöuudistuksineen ja kokeilulupa käynnistää näyttötutkintojen vienti, Jansson kertoo.

Suurin mullistus tapahtuu vuonna 2018, kun uusi ammatillisen koulutuksen laki astuu voimaan. Uuden lain myötä rajoitukset poistuvat ja kaikkia ammatillisia tutkintoja ja tutkintojen osia ja koulutusta voi myydä EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle.

Suomen kansallinen lainsäädäntö ja tutkintojen asettamat ammattitaitovaatimukset eivät tällä hetkellä mahdollista tutkintojen myyntiä. Koulutusvientiin saadaan volyymia tutkintoja myymällä.

Suomessa ammatillisten koulutuksen viennin edistämishankkeissa ovat mukana olleet koulutuksenjärjestäjien lisäksi monet yhteistyökumppanit kuten AMKE ry, Skills Finland ry, OAJ, Opetushallitus sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.

Koulutusvientitilaus Saudi-Arabiasta

Tuoreita näyttöjä koulutusviennistä on jo nähtävissä. Jansson nostaa esille koulutusvientitilauksen Saudi-Arabian opetusministeriöltä. Saudi-Arabia lähettää vuonna 2017 Suomeen 115 opettajaa, jotka tutustuvat suomalaisen peruskoulun opetusmenetelmiin Turussa, Tampereella, Joensuussa ja Espoossa. Suurin osa opettajista saapuu perheidensä kanssa, joten tulijoita on yli 400.

Koulutusyhteistyösopimuksen solmivat Finland University, Helsingin yliopisto ja Omnia Education Partnerships (OEP) yhdessä Saudi-Arabian opetusministeriön kanssa.

Suomi ja Saudi-Arabia ovat tehneet yhteistyötä jo aiemmin, mutta näin laajassa yhteistyössä maat eivät ole ennen olleet. Puoli vuotta kestävä koulutus alkoi toukokuussa kolmen kuukauden perehdytysjaksolla yliopistoissa, joissa opiskellaan englantia ja pedagogiikkaa.

Varsinainen perehtyminen suomalaisiin opetusmenetelmiin alkaa syksyllä, kun opettajat pääsevät seuraamaan peruskoulu- ja lukio-opetusta luokkaympäristössä.

Saudi-opettajien tehtävänä on sovittaa suomalaiset opetusmetodit saudiarabialaiseen kouluympäristöön ja kulttuuriin. Janssonin mukaan Saudi-Arabiasta on jo tullut tarjouspyyntö koulutuksen jatkamisesta. Hanke on myös herättänyt kiinnostusta muissa Persianlahden arabimaiden yhteistyöneuvosto GCC:n maissa.

Syyskuun loppupuolella aloitettiin myös lähi-esimiehen ammattitutkinnon koulutus yhteistyössä Saudi-yhtiön kanssa. Vuoden vaihteessa lanseerataan yrittäjän ammattitutkinto.

Teksti ja kuva: Viestintätoimisto VCA